Предоставени ваучери по схема "Адаптивност"

Публичен регистър на предоставените ваучери по схема "Адаптивност" от ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г."

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://ophrd.az.government.bg/voucher.asp
Автор Йордан Йорданов
Отговорник по поддръжка Йордан Йорданов
Версия 1.0
Last Updated октомври 27, 2015, 13:57 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 27, 2015, 13:55 (Europe/Sofia)