Регистър на разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост

https://nesebar.imeon.bg/frmAOS.aspx Актуален към 31.12.2018г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated януари 15, 2019, 09:14 (Europe/Sofia)
Създаден септември 26, 2017, 14:06 (Europe/Sofia)