Второстепенни разпоредители с бюджет при Община Добрич 2018 г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет при Община град Добрич за 2018 г., съгласно Решение № 30-5/30.01.2018 г. на ОбС за приемане на бюджета на Община Добрич за 2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/24-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8a%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8
Автор Снежка Димитрова
Отговорник по поддръжка Димитрина Стоянова
Last Updated февруари 14, 2018, 15:52 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 14, 2018, 15:50 (Europe/Sofia)