Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Райка Елкина
Отговорник по поддръжка Даниела Минкова
Last Updated ноември 10, 2017, 11:05 (Europe/Sofia)
Създаден септември 25, 2017, 14:43 (Europe/Sofia)