01.11.2018 г. - Данни за периода от 00:00 часа до ...

URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/d548d4a8-e48d-43ee-82c4-ed4f9089a747/resource/e4b3a670-a85b-4c96-b759-ba59d500720f/download/bul01.11.2018.xls

Из резюмето на набора от данни

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и...

Източник: За периода 01.11. - 30.11.2018 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Внедряване

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване ноември 2, 2018
Създаден ноември 2, 2018
Формат XLS
Лиценз Creative Commons CCZero
createdпреди 1 месец
formatXLS
has views1
ide4b3a670-a85b-4c96-b759-ba59d500720f
last modifiedпреди 1 месец
on same domain1
package idd548d4a8-e48d-43ee-82c4-ed4f9089a747
revision idf0ab1b71-7663-47fc-80fb-ef4451bf4f54
stateactive
url typeupload