22.11.2018 г. - Данни за периода от 00:00 часа до ...

URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/d548d4a8-e48d-43ee-82c4-ed4f9089a747/resource/c989d719-f1f0-48ac-aada-b7819254fe8c/download/bul22.11.2018.xlsx

Из резюмето на набора от данни

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и...

Източник: За периода 01.11. - 30.11.2018 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Внедряване

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване ноември 29, 2018
Създаден ноември 29, 2018
Формат XLSX
Лиценз Creative Commons CCZero
createdпреди 14 дена
formatXLSX
has views1
idc989d719-f1f0-48ac-aada-b7819254fe8c
last modifiedпреди 14 дена
on same domain1
package idd548d4a8-e48d-43ee-82c4-ed4f9089a747
position21
revision id9b4b2094-a587-4005-bd07-c2da0bb044b2
stateactive
url typeupload