18.11.2018 г. - Данни за периода от 00:00 часа до ...

URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/d548d4a8-e48d-43ee-82c4-ed4f9089a747/resource/c14db643-96dc-4f39-a591-341f527d8685/download/bul18.11.2018.xlsx

Из резюмето на набора от данни

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и...

Източник: За периода 01.11. - 30.11.2018 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Внедряване

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване ноември 21, 2018
Създаден ноември 21, 2018
Формат XLSX
Лиценз Creative Commons CCZero
createdпреди 22 дена
formatXLSX
has views1
idc14db643-96dc-4f39-a591-341f527d8685
last modifiedпреди 22 дена
on same domain1
package idd548d4a8-e48d-43ee-82c4-ed4f9089a747
position17
revision idd41c1b55-1524-4608-a7c3-7a42edb79305
stateactive
url typeupload