03.01.2019 г. - Данни за периода от 00:00 часа до ...

URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/1d471b6e-2e76-4bc8-a576-4293ba900b7d/resource/fa841500-d82d-4b78-a663-3f91e6b30fc2/download/bul03.01.2019.xlsx

Из резюмето на набора от данни

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и...

Източник: За периода 01.01. - 31.01.2019 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

There are no views created for this resource yet.

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване януари 7, 2019
Създаден януари 7, 2019
Формат .xlsx
Лиценз Creative Commons CCZero
createdпреди 13 дена
format.xlsx
idfa841500-d82d-4b78-a663-3f91e6b30fc2
last modifiedпреди 13 дена
on same domain1
package id1d471b6e-2e76-4bc8-a576-4293ba900b7d
position2
revision id2b92756a-7fcb-4204-8d44-b67d1ad36e13
stateactive
url typeupload