01.01.2019 г. - Данни за периода от 00:00 часа до ...

URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/1d471b6e-2e76-4bc8-a576-4293ba900b7d/resource/a50da857-922f-4d3f-a5fb-93709d4066b2/download/bul01.01.2019.xlsx

Из резюмето на набора от данни

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и...

Източник: За периода 01.01. - 31.01.2019 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Внедряване

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване януари 2, 2019
Създаден януари 2, 2019
Формат XLSX
Лиценз Creative Commons CCZero
createdпреди 18 дена
formatXLSX
has views1
ida50da857-922f-4d3f-a5fb-93709d4066b2
last modifiedпреди 18 дена
on same domain1
package id1d471b6e-2e76-4bc8-a576-4293ba900b7d
revision idbfafdbf6-4ee9-43c3-a042-1f7c58c9fe97
stateactive
url typeupload