06.01.2019 г. - Данни за периода от 00:00 часа до ...

URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/1d471b6e-2e76-4bc8-a576-4293ba900b7d/resource/54b3ff75-a8cb-44f8-bb5d-be1b57d8fc3d/download/bul06.01.2019.xlsx

Из резюмето на набора от данни

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и...

Източник: За периода 01.01. - 31.01.2019 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

There are no views created for this resource yet.

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване януари 7, 2019
Създаден януари 7, 2019
Формат .xlsx
Лиценз Creative Commons CCZero
createdпреди 13 дена
format.xlsx
id54b3ff75-a8cb-44f8-bb5d-be1b57d8fc3d
last modifiedпреди 13 дена
on same domain1
package id1d471b6e-2e76-4bc8-a576-4293ba900b7d
position5
revision id4304898c-7a32-4de2-97ce-79af4fb0420d
stateactive
url typeupload