01.01.2018 г. - Данни за периода от 00:00 часа до ...

URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/5495b6b5-4af4-40cf-8a07-dd643e8688fe/resource/f730c76d-3ad6-4a62-bb56-ec046d53859c/download/bul-01.01.18.csv

Из резюмето на набора от данни

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и...

Източник: За периода 01.01. - 31.01.2018 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Внедряване

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване януари 2, 2018
Създаден януари 2, 2018
Формат CSV
Лиценз Creative Commons CCZero
createdпреди 12 месеца
datastore active1
formatCSV
has views1
idf730c76d-3ad6-4a62-bb56-ec046d53859c
last modifiedпреди 12 месеца
on same domain1
package id5495b6b5-4af4-40cf-8a07-dd643e8688fe
revision id7f4eeb3a-230a-425b-ad87-b66a251c8b1c
stateactive
url typeupload