Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Станка Янева
Отговорник по поддръжка Галина Стоянова
Last Updated август 16, 2018, 08:29 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 16:18 (Europe/Sofia)