РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по чл. 41, ал. 4 от ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР

НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по чл. 41, ал. 4 от ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated януари 10, 2019, 14:02 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 11:45 (Europe/Sofia)