Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж на територията на община Несебър за 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated януари 10, 2018, 09:48 (Europe/Sofia)
Създаден май 29, 2017, 12:28 (Europe/Sofia)