Регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост Самуил

Регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост Самуил

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Халисе Халид
Last Updated февруари 21, 2018, 14:27 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 21, 2018, 13:42 (Europe/Sofia)