Регистър карти за паркиране - Община Дългопол

Регистър карти за паркиране - Община Дългопол

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Гюнай Хасан
Last Updated ноември 16, 2018, 15:03 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 16, 2018, 15:02 (Europe/Sofia)