18.ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ГИМНАЗИИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 10, 2017, 15:51 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 10, 2017, 15:51 (Europe/Sofia)