Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Светлана Иванова
Отговорник по поддръжка Галина Стоянова
Last Updated август 23, 2018, 09:11 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 14:40 (Europe/Sofia)