брой на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес към 14.02.2017г.(включително)

брой на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес към 14.02.2017г.(включително)

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated февруари 20, 2017, 09:36 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 20, 2017, 09:34 (Europe/Sofia)