Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Каварна
Отговорник по поддръжка Галина Стоянова
Last Updated ноември 14, 2017, 17:08 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 14, 2017, 17:07 (Europe/Sofia)