Списък на контролно-технически пунктове, получили разрешение за извършване на проверка на газови уредби

Списък на контролно-технически пунктове, получили разрешение за извършване на проверка на газови уредби.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rta.government.bg/images/Image/registri/gasPermits.html
Версия 1
Last Updated юни 6, 2018, 13:50 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2016, 16:05 (Europe/Sofia)