Регистър на разрешителните, издадени от РИОСВ-Смолян за дейности с отпадъци по чл.71, 72, 73 от ЗУО

Регистър на разрешителните, издадени от РИОСВ-Смолян за дейности с отпадъци по чл.71, 72, 73 от ЗУО

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юни 6, 2017, 13:34 (Europe/Sofia)
Създаден юни 6, 2017, 13:33 (Europe/Sofia)