Брой на регистрираната техника на територията на ОДЗ-Видин към 30 юни 2016г.

Брой на регистрираната техника на територията на ОДЗ-Видин към 30 юни 2016г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.mzh.government.bg/ODZ-Vidin/bg/Home.aspx
Автор ОД "Земеделие" - Видин
Отговорник по поддръжка Таня Минчева Цолова
Версия 1.0
Last Updated юли 20, 2016, 13:42 (Europe/Sofia)
Създаден юли 19, 2016, 15:08 (Europe/Sofia)