3 намерени набори от данни

Етикети: бюджет приходи

Филтриране на резултати
  • Бюджет 2018 г.

    Бюджет 2018 г., приет с протоколно решение № 37 /30.01.2018 г. на Общински съвет – Бургас. Информацията включва: Макрорамка, Приходи държавна дейност, Разходи държавна дейност,...
  • Данни за бюджета на Община Троян и разходването му (към 30.04.2017 г,)

    Приходи, помощи и дарения Рекапитулация по параграфи и подпараграфи Трансфери и временни безлихвени заеми Бюджетно салдо Операции с финансови активи и пасиви
  • Бюджет 2016

    Бюджет 2016 г., приет с протоколно решение № 07/26.01.2016 г. на Общински съвет – Бургас. Актуална информация може да се следи на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/85
Можете да получите също така достъп до този регистър, като използвате връзката API (see API документация).