1 намерен набор от данни

Формати: XLS DOCX

Филтриране на резултати
  • Регистри - общинска собственост

    регистър на отдадените под наем земи; регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост; регистър на общинските предприятия
Можете да получите също така достъп до този регистър, като използвате връзката API (see API документация).