4 намерени набори от данни

Формати: ODT

Филтриране на резултати
 • Регистри Общински съвет

  Регистри на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им и на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети
 • Регистри Секретар - Община Велики Преслав

  Регистри на издадените общи административни актове и на заявленията за достъп до обществена информация
 • Регистри Просвета

  Списък на училища, детски градини и обслужващи звена
 • Регистри КСД

  Регистри за приватизация, язовири, пчелини и пчелни семейства, концесии, рзрешения за таксиметров превоз и разпределение на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване
Можете да получите също така достъп до този регистър, като използвате връзката API (see API документация).