1 намерен набор от данни

Организации: Министерство на правосъдието Формати: .csv Етикети: регистър

Филтриране на резултати
  • Списък на синдиците

    Министерство на правосъдието поддържа Списък на синдиците. Правно основание: Наредба №8 от 26.02.2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
Можете да получите също така достъп до този регистър, като използвате връзката API (see API документация).